Tuotekehitys


Mitä tuotekehitysprosessiin sisältyy?

Tuotekehitys käynnistyy yleensä tarpeesta tai ideasta. Tuotekehitysprosessiin sisältyviä tehtäviä ovat idean/tuotteen käytön suojaukset, suunnittelu, testaukset, protomallit ja lanseeraus. Tuotekehitykseen liittyvä toimeksianto voi käsittää jonkin tuotekehitysprosessin osatehtävän tai esimerkiksi täydellisen tuotekehitysprosessin ”tarpeesta tuotteeksi” periaatteella.


Miksi kannattaa valita greenfoot -tuotekehityspalvelu?

Luotettavan ja luottamuksellisen tuotekehityspalvelun avulla voidaan suunnittelussa optimoida tuotteen toimivuus, materiaalitehokkuus, kestävyys ja ympäristövaikutukset. Digitaalinen tuotemallintaminen ja FEA-analyysi vähentävät fyysisten mallien ja koemuottien tarvetta. Virtuaalitestaus käytön ja kestävyyden osalta nopeuttaa tuotekehitysprosessia, säästää kustannuksia, optimoi materiaalin käyttöä ja on kestävän kehityksen mukaista suunnittelua.

Digitaalisen tuotemallintamisen avulla voidaan tuotteesta tehdä havainnollisia käytön animaatioita ja työohjeita sekä jakaa tuotetietoa sisältäviä virtuaalimalleja esimerkiksi asiakkaille ja muille sidosryhmille.


3D-tulostus

Ennen kalliiden muotti-/ valmistusinvestointien tekemistä kannattaa tuotteesta valmistaa myös fyysinen protomalli. 3D tulostimella tulostettua mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi havainnollistamisessa, käytön testauksissa ja myyntitoimenpiteissä.


greenfoot -tuotekehityspalvelut

Tuotekehityksen palveluita ovat mm.

Katso tästä tuotekehityspalveluiden hinnoitteluesimerkit.

Tarjouspyyntö