Rakennussimulointi


Miksi rakennussimulointi kannattaa tehdä?

Hankkeen rakentamis- ja käyttökustannuksista sekä ympäristövaikutuksista valtaosa lukitaan rakennuksen suunnitteluratkaisuilla. Suunnittelua ohjaavat rakennukselle asetetut tavoitteet mm. viihtyisyyden, toiminnallisuuden ja energiatehokkuuden osalta.

Hankkeen alkuvaiheessa tehdyllä rakennussimuloinnilla voidaan varmistaa vastuullinen ja kustannustehokas rakentaminen sekä hanketavoitteiden toteutuminen suunnittelussa. Tietomallipohjainen rakennussimulaatio toimii rakentamisessa tehokkaana hanketavoitteiden seurannan ja suunnittelun työvälineenä.


Mitä rakennussimuloinnin avulla voidaan tutkia ja optimoida?

Rakennussimulaatiossa arkkitehdin suunnitelmista tehdään tietomalli, jonka avulla tutkitaan sovittujen tekijöiden vaikutuksia rakennuksessa. Yleisimpiä simuloinnin kohteita ovat rakenteellinen energiatehokkuus, rakennuksen energiankulutus ja sisätilojen viihtyisyys.

Rakennussimulaatio mahdollistaa myös rakennuksen ja sen tilojen havainnollistamisen animaatioilla. Tietomalli on nimensä mukaisesti älykäs malli rakennuksesta, jota voidaan hyödyntää innovatiivisesti koko rakennuksen elinkaaren ajan.


greenfoot -rakennussimulointipalvelut

Standardien mukaisilla ohjelmistoilla tehtäviä rakennussimulointipalveluita ovat mm.

Katso tästä rakennussimulointipalveluiden hinnoitteluesimerkit.

Tarjouspyyntö