Suunnittelu


Miksi kannattaa valita greenfoot -suunnittelu?

Rakennusten suunnittelu tehdään tietomallipohjaista suunnittelua käyttäen. Suunnittelun osana rakennuksesta syntyy tietomalli, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennusluvan energiaselvityksissä, havainnollistamisessa, energiankulutuksen ja olosuhteiden simuloinneissa, kustannusvertailuissa sekä käyttö- ja huolto-ohjeissa. Parametrisuuden ja informaatiosisällön ansiosta tietomallia voidaankin hyödyntää tehokkaasti koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Suunnittelutoimenpide voi olla korjaus- tai uudisrakentaminen. Korjausrakentamisen kohteissa olennainen osa suunnittelupalvelua on tutkia korjausrakentamisen vaikutukset rakennuksen energiatehokkuuteen.


greenfoot -suunnittelupalvelut

Teollisuus- ja liikekiinteistöihin, omakotitaloihin, rivitaloihin ja korjausrakentamisen kohteisiin liittyviä suunnittelupalveluita ovat mm.


Tarjouspyyntö